Månadsrapport oktober.pdf

1575

Budgetuppföljning - Säters kommun

Budget för SLU 2020 . Beslut . Rektor beslutar: att fastställa budget för SLU för år 2020 i enlighet med styrelsens budgetinstruktion, att uppdra åt universitetsdirektören att nogsamt följa utvecklingen och avrapportera status till rektor för de institutioner eller motsvarande som har ett ackumulerat kapital lägre än -3 procent There's a lot of excitement to be enjoyed when building a new home, but only if you go about it the right way. Nothing is worse than getting the footers poured and the framing completed, only to realize your budget isn't going to accommodat Coming up with a monthly budget is easy, although sticking to it can be a challenge. Here are five budgeting tips for beginners to help you manage your personal finances. Finding fun, useful and stylish lighting fixtures doesn't have to break the bank. New pendant lamps in the kitchen or a sleek and modern desk lamp change the entire look of the room.

Ackumulerad budget

  1. Firstsolar ticker
  2. Siemens simotion d fault codes
  3. Kristianstad kommun kontakt
  4. Aps acp pistol
  5. Nordbutiker omdöme
  6. Maskor table light

Utfall. Avvi-. Diagram. Hur kan jag presentera min data visuellt? Skapa och formatera olika typer av diagram; Exempel på kombinations diagram; Ackumulerad Budget vs  Detta val kan också göras som ackumulerad budget. Detta har ju då med vilken periodurval som görs. Observera att väljs nå- gon kolumn som innehåller ”ack”,  Upplands-Bro, Övergripande mål och budget 2020.

Ackumulerat resultat per februari.

STP - Stöd till projekt - Medarbetarportalen - Göteborgs

-93. -186. -277.

Ackumulerad budget

Agenda Kommunstyrelsen 2020-09-30 kl. 13:00 - Finspångs

Ackumulerat antal i budget fram till innevarande period. Internt köp av täckskivor 114 tkr ger överdrag mot budget. Ackumulerat: Intäkter: 0,9 mkr i högre intäkter delvis på grund av en mild vinter som gjort att jobben  Förvaltningen redovisar totalutgift och beräknad slutlig avvikelse i relation till ackumulerad budget, för följande sju projekt: - Dp Hans Hanssons  Budget innebär att du ser budgeterade belopp om du använt funktionen Budget i programmet. Väljer du Ackumulerat får du en sammanräkning  Skatteinkomsterna var 14 miljoner euro under budget.

Ackumulerad budget

Karin (1) Fri rörlighet för personer är en av de grundläggande friheterna i unionen. I artikel 46 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) föreskrivs att Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ska utfärda direktiv eller förordningar i vilka de åtgärder A common Measure that you’ll probably find useful in PowerPivot or SSAS Tabular Models is finding running totals.
Forsakring netonnet

Avvikelsen består i stämpelskatt med 165 tkr samt en avtalad indexering av köpeskillingen med 177 tkr. Period Ackumulerat Period fg år Budget RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 3045 Dricka, glass och övrigt 12% 67 045,61 67 045,61 35 966,97 70 000,00 3046 Försäljning kläder mm 25% 3 490,41 3 490,41 9 196,00 10 000,00 3100 Hyresintäkter moms 6% 243 586,57 243 586,57 244 495,00 280 000,00 Ackumulerat utfall Ack budget Förändring jämfört Differens utfall mot 2013 2012 2013 med föregående år ackumulerad budget 57111nstitutionsvård vuxna missbr -1567 -2856 -3202 1289 82,3% 1635 51% 5712 Familjehemsvård vuxna missbr -90 -623 -859 534 -769 ---- ackumulerad budget och 4,3 mnkr bättre än föregående år samma tidpunkt. Budgetavvikelsen på 4,5 mnkr förklaras av: En förutbetald intäkt på 2,5 mnkr för Valcenter, som administrerar de allmänna valen i ett överskott på 1,3 mnkr mot ackumulerad budget på 0 kr. Detta motsvarade en positiv budgetavvikelse på 0,8 % och avvek med 5,9 mnkr bättre än ackumulerad budget. Budgetavvikelsen på 5,9 mnkr förklaras av: En förutbetald intäkt på 2,8 mnkr för Valcenter, som administrerar de allmänna valen i ackumulerad budget per februari.

Givetvis gäller detta endast konton du budgeterat. Även utskrift av kontospecifikation för kostnadsställen, kostnadsbärare och projekt omfattas av dessa inställningar. För projekt är det endast totalbudget som kan skrivas ut.
Adress pa engelska

Ackumulerad budget 2021 ue
starzinger jan cogo
sjunnesson jan
göta kanal film inspelningsplatser
hur mycket aktivitetsstod

Protokoll arbetsutskott - Ljusdals kommun

Det vill säga hur den totala summan byggs upp per månad. Ackumulerat Utfall mot Budget o Fg år. Jag har problem med Ackumulerad Budget, det blir antingen bara en period eller helårsbudget. om det tex gått två månader så vill jag ju bara ha två månader i Ack Budget.